Calle Ljungström är art director med intresse för ord, kommunikation, dialog, koncept, tankens och individens utveckling.


Jag ser mig som en social formgivare – det kanske låter pretentiöst eller luddigt generiskt, men är viktigt. Jag bryr mig om människorna runt mig. Jag tror på den prestigelösa arbetsprocessen. Jag vill lyssna och lära mig saker. Och jag är en berättare, jag gillar att engagera, att lära andra och att förmedla insikter och värderingar. Jag gör det gärna i form, ord, tal, tanke och handling.

Med uppdragsgivare inom kultur- och näringsliv såväl som myndigheter och organisationer, och stort engagemang i alla delar av processen – från konceptutveckling och strategi till omfattande originalproduktion – har jag ingående kunskaper i produktion, tryck, efterbehandling och kvalitetssäkring i de flesta sammanhang och kanaler.

En särskild styrka är att jag utöver formgivning också arbetar redaktionellt med copywriting/textproduktion och projektledning. Det tar jag med mig in i alla projekt och det skapar både struktur och trygghet för alla inblandade. Jag månar om tydlig och hållbar kommunikation, i alla led av produktionen.

Emma har hängt ihop med Calle väldigt länge, sen barnsben, fast det där är en definitionsfråga.* Eller en lek. Du vet säkert, som i Jojje Wadenius sång: ”Emma finns bara i fantasin … men hon är fin, tycker Calle”. 

Hon är en vän och samarbetspartner. Om hon bara finns i fantasin, i ett starkt nätverk av kreatörer/webbutvecklare/kommunikatörer, eller i beställarens egen organisation avgörs av det enskilda projektets förutsättningar och behov.

Calle Ljungström

Utbildning
Konstfack, 2000–2005, magisterexamen; grafisk design och illustration
Uppsala universitet, 1994–1998, kandidatexamen; litteratur och idé- & lärdomshistoria

Kurser:
University of East Anglia, Norwich, England, 1996; Art History, Museum Studies
Stockholms universitet 1998–1999; Förlagskunskap
Stockholms universitet VT-2015; Projektledarutbildningen inom kultur och kommunikation
Berghs School of Communication VT-2015; PR-Online
Berghs School of Communication HT-2022; ARU (Ansvarig reklamutgivare)


@